Предишна страница

Пол Бокюз – ?коната на френската съвременна кухня и най-обичаният готвач в света.