Колекция гурме вкусове от 100% суров пчелен мед в комбинация с екзотични подправки и кафе.
За добиването на този вид мед се използва изцяло ръчен труд. Пчелните пити се отварят с помощта на специален пчеларски нож. Медът се центруфугира чрез механичен процес веднага след изваждане от питите докато е още топъл (температура 30 ° С) .