За връзка с нас: +359 876 806 270 | E-mail: us@gourmanic.us
My Cart
0.00 лв.
Blog

Cacao Trace защитава фермерите и променя стандарта за шоколад

ВКУСЪТ е това, което прави шоколада толкова обичан и привлекателен,

но днес този вкус е застрашен от негативни чувства, които го свързват с бедността на фермерите, дисбаланса в разпределянето на печалбите, генерирани от големите световни производители, използването на детски труд в отгелжаденото на какао, обезлесяването на огромни територии, неравенството между половете.

За да продължим да се наслаждаваме на истински, белгийски шоколад, Belcolade, създава програма Cacao Trace за устойчиво развитие и ефективно разрешава на проблемите на фермерите и техните семейства, която ни гарантира шоколад с постоянно, премиум качество и превъзходен вкус.

Как Cacao Trace променя стандарта за шоколад

Има само един параметър, който, ако бъде адресиран правилно, ще доведе до разрешаване на 80% от проблемите във веригата за доставка на какао. Този параметър е приходът на фермерите. 

Ако се увеличат приходите на фермерите, това ще ребалансира разпределението на печалбата. Те ще започнат да изпращат децата си на училище, вместо да работят във фермата, защото ще разполагат с по-голям доход. Няма да имат нужда да увеличават обработваемите си площи, с което ще се намали изсичането на гори.

От 80-те години на миналия век, обаче, когато при фермерите отиват 16% от генерираната по веригата на доставка печалба, този дял прогресивно намалява и през 2015/2016 г. е вече едва 6.6%.

Повечето мерки за справяне с тази несправедливост водят до незначителен ефект. За да повиши значително приходите на фермерите, програмата Cacao Trace променя стандарта за шоколад. 

На първо място, Cacao Trace се фокусира върху създаването на стойност – вместо да изкупуваме вече ферментирали зърна с различно качество, които дават среден като вкус шоколад, ние събираме само сурови зърна и ги подлагаме на ферментация, контролирана от нашите експерти. Така произвеждаме шоколад с превъзходен вкус.

Когато през 2009 г. Cacao Trace стартира във Виетнам, страната не е разпознаваемо име в производството на какао. Но през 2013 г. произведеното във Виетнам Cacao Trace какао печели Международната награда за какао Cocoa of Excellence на Salon du chocolat в Париж. Шест години по-късно в Амстердам затвърждава своето лидерско място. 

На второ място, Cacao Trace споделя добавената стойност с всички участници във веригата и особено с фермерите. Когато фермерите доставят суровите зърна в изкупвателения пункт, Belcolade им изплащат премия за качество. На годишна база, тя се равнява на средствата, достатъчни за изхранването на семействата им между 15 дни и 2 месеца. Всеки път, когато ние купуваме килограм сертифициран Cacao Trace шоколад, Belcolade заплащат10 евроцента на фермерите като премия за качеството, което са осигурили със своите какаови зърна. Средствата се връщат при тях на 100%, под формата на кешови плащания или за осъществяване на комунални проекти – подобряване на санитарните условия, осигуряването на чиста питейна вода, изграждането на училища и училищни столови, и лечебни заведения, осигуряване на стипендии за образование на децата на Cacao Trace сертифицирани фермери. Като пример, през 2018 г.  Belcolade събира за фермерите в Бряг на слоновата кост 59 000 евро, с които изграждат училище за децата им.

През 2016 г. чрез програмата Cacao Trace са събрани общо 123 000 евро. През 2018 г. събраните средства възлязат на 288 000 евро. През 2019 г. достигат до 446 000 евро. Дори през 2020 г., белязана от Covid, успяват да постигнат впечатляващ резултат – половин милион евро.

Третата стъпка, е техния  ангажимент да осигурят устойчивост на програмата за всички участници, а също и за планетата– чрез добри селскостопански практики и рекултивацията на площите чрез залесяване. 

На крайния потребител Belcolade осигурява шоколад с превъзходен вкус и чувството за удовлетвореност, че прави нещо добро за природата и за фермерите, отгледали какаовите зърна. 

Всички ние, които се наслаждаваме на превъзходния вкус на Belcolade шоколадите участваме в благородната кауза на Cacao Trace. Допринасяме за по-добрия живот на фермерите и опазването на околната среда. 

Ангажиментът си към фермерите Belcolade изпълняват като избират общности, в които изграждат ферментационни центрове. Инвестицията в един такъв център е около 500 000 евро и това е гаранция, че възнамеряват да останат в близост до хората от общността поне 10 години (времето за амортизация на центъра). След това обучават фермерите как да отглеждат първокачествени какаови зърна и гарантират, че те ще бъдат изкупени от тях. Как постигат това? Когато сертифицират ферма по програмата Cacao Tracе, те се задължават да изкупуват цялото количество продукция, която фермата произвежда – и това ги отличава от всички други програми за устойчиво развитие. 

 

Leave your thought